REGULAMIN
#1
NOWY REGULAMIN FORUM MAGAZYNU VIA APPIA

I. DEFINICJE

Regulamin - zbiór zasad i reguł panujących w serwisie. Jego zaakceptowanie to warunek korzystania z zasobów strony. Jeżeli nie akceptujesz go w całości lub jego fragmentów, powinieneś niezwłocznie opuścić tę witrynę.

Administrator – członek Ekipy Forum, osoba mająca pełen dostęp do narzędzi zarządzania witryną Forum Via Appia.

Krytyk, Moderator – członek Ekipy Forum, osoba mająca dostęp do narzędzi moderatorskich.

Gość - osoba przeglądająca stronę, która nie jest zarejestrowana i/lub zalogowana.

Użytkownik - osoba zarejestrowana, która zaakceptowała wszystkie zasady panujące na stronie, opisane poniższym Regulaminem, posiadająca prawo dodawania postów bez oczekiwania na akceptację oraz wszelkie przywileje wynikające z rejestracji na Forum.

Prywatne Wiadomości - (w skrócie "PW" lub "PM" „Prywatna wiadomość” lub „Prywatny mail”) - są to wiadomości wymieniane między użytkownikami za pośrednictwem Forum oraz w jego obrębie.

F.A.Q. - zbiór odpowiedzi, na najczęściej zadawane pytania, oraz inne informacje, które każdy Użytkownik powinien posiadać, by prawidłowo funkcjonować na Forum.

Konto użytkownika uzyskuje się poprzez proces rejestracji na Forum Magazynu Via Appia. Każdy ma prawo do edytowania swojego konta lub zmiany hasła.

Serwis, witryna, Forum – Forum Magazynu Via Appia - http://www.via-appia.pl/forumII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zanim napiszesz cokolwiek, zapoznaj się z poniższymi zasadami. Wszelka aktywność w serwisie jest równoznaczna z tym, że przeczytałeś regulamin i akceptujesz go.

2. W serwisie obowiązuje całkowity zakaz reklamowania oraz polecania stron o tematyce podobnej do tematyki Forum Via Appia, bez uzgodnienia tego z Administracją. Dotyczy to również linków i odnośników w sygnaturach. Każdą próbę spamowania skrzynek PW reklamami innych stron należy niezwłocznie zgłosić administratorom lub moderatorom Forum.

3. W serwisie obowiązuje całkowity zakaz reklamowania oraz polecania stron, które w jakikolwiek sposób łamią polskie prawo. Dotyczy to również linków i odnośników w sygnaturach. Każdą próbę spamowania skrzynek PW reklamami takich stron należy niezwłocznie zgłosić administratorom lub moderatorom Forum.

4. Od decyzji Administracji nie ma odwołania.III. UŻYTKOWNICY

1. Rejestracja na Forum Magazynu Via Appia jest całkowicie darmowa i dobrowolna oraz równoznaczna z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Nazwa użytkownika (nick) nie może zawierać:
• Wulgaryzmów
• Słów szokujących, nieetycznych, obraźliwych czy wykraczających poza ramy dobrego smaku
•       Linków lub nazw reklamujących strony internetowe

2a.    Nazwa użytkownika (nick) ani jego opis nie mogą być nietaktowne, kontrowersyjne itp. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z administracją forum. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany zarówno nazwy użytkownika, jak i jego opisu po uprzednim skontaktowaniu się z użytkownikiem.

3. Każdy Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta. W przypadku stwierdzenia multikonta, Użytkownik może zostać ukarany czasową lub trwałą blokadą dostępu do serwisu oraz kasacją jednego lub wszystkich posiadanych kont. Przypadek świadomego logowania się z tego samego numeru IP (np. sieć akademicka, itp.) należy niezwłocznie zgłosić Administracji lub Moderatorom Forum.

4. Podanie danych niewłaściwych, nieprawdziwych lub błędnych może skutkować czasowym lub trwałym wykluczeniem użytkownika ze społeczności Via Appii, a jego konto może zostać skasowane bez podania przyczyny.

5. Zgodnie z Ust. z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.), wszelkie informacje udostępnione podczas procesu rejestracji są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych, które służy do poprawnego działania Forum Via Appia, ma prawo do wglądu oraz poprawiania ich i w każdej chwili może zażądać ich usunięcia z serwisu (w tym celu należy wysłać PW do administratorów serwisu).

6. Użytkownik powinien tak korzystać z serwisu, aby nie zakłócać jego pracy.

7. Użytkownik nie ma prawa przekazywać za pomocą serwisu treści o charakterze komercyjnym (reklama, zakup określonych produktów itp.) za wyjątkiem działu PCHLI TARG i treści dozwolonych w nim do wyświetlania.

7a. Powyższy zapis nie dotyczy ogłaszania wszelkich wydarzeń kulturalnych, konkursów literackich, spotkań artystycznych itp. Treści tego typu zamieszczać można w dziale NOWOŚCI  na zasadach tam obowiązujących.

8. Wszelkie treści wysłane do serwera serwisu Via Appia mogą być zachowane przez system w różnych formach. Użytkownik w pełni odpowiada za przesyłane treści. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo edycji, kopiowania, publikowania i dystrybuowania wszelkich materiałów, które Użytkownik wyśle do serwera serwisu.

9. Za złamanie regulaminu grożą następujące sankcje: upomnienie przez PW, ostrzeżenie, ban tymczasowy, ban trwały, kasacja konta, ban na IP.

Ostrzeżenia oraz bany można otrzymać za:

a. Używanie wyrazów wulgarnych i obraźliwych (poza tekstami literackimi zamieszczanymi na Forum. Są one dopuszczone w granicach dobrego smaku). Więcej informacji można uzyskać tutaj.

b. Zamieszczanie treści pornograficznych, faszystowskich i/lub niezgodnych z polskim prawem.

b1. W przypadku zawarcia w utworze elementów opisujących brutalność, lekką erotykę, niecenzuralne słowa itp. należy przed opublikowaniem tekstu odpowiednio oznaczyć jego tytuł poprzez dodanie znaczka [+18] oraz zawarcie ostrzeżenia na samym początku tekstu, iż zawiera on treści wymienione w tym punkcie. Niedozwolone jest zawieranie tychże treści w tytułach. Niedostosowanie się do tego wymogu skutkuje nałożeniem ostrzeżenia.

c. Pisanie CAPS LOCKIEM, TrAwĄ lub kolorem (kolory zastrzeżone są dla Administratorów, Moderatorów i Krytyków).

d. Nadużywanie kursywy, pogrubienia tekstu oraz innej niż domyślna czcionki przeszkadza w czytaniu i odbiorze utworu. Opcje te nie są zakazane, ale służą do podkreślenia istotnych fragmentów, bądź wyrazów, a nie całych tekstów. W przypadku jawnego nadużywania zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.

e. Obrażanie innych użytkowników oraz prowokowanie konfliktów.

f. Kilkukrotne tworzenie tego samego wątku.

g. Pisanie postów nie wnoszących nic nowego do tematu - wypowiedź może zostać skasowana.

h. Wszelkie działania na szkodę Forum.

j. Przekroczenie limitu publikacji.  Każdy użytkownik może wrzucić 1 utwór wersyfikowany na dwadzieścia cztery godziny. Bez względu w jakim dziale zostanie umieszczony ("Poezja", "Satyryczne/Parodie", "Liryka społeczno-polityczna", "Inne"). Za przekroczenie limitu grozi warn 20% i usunięcie nadliczbowych wątków.

10. Wysokość poziomu ostrzeżeń za konkretne przewinienia określa odpowiedni taryfikator zamieszczony na łamach Forum w dziale NOWOŚCI.

11. Używanie systemu PW (prywatna wiadomość), PM (prywatny mail), SB (shoutbox) i innych funkcjonalności serwisu Via Appia nie zwalnia od konieczności przestrzegania postanowień regulaminu.

12. Ewentualne konflikty i sprawy prywatne załatwiaj przez PW (prywatne wiadomości) lub pisz na e-mail administracji.

13. Kontakt elektroniczny odbywa się poprzez Forumowe e-maile:
kontakt@via-appia.pl  -  e-mail administracji
redakcja@via-appia.pl -  e-mail redakcji magazynu Via Appia

14. Wypowiadając się na Forum, staraj się robić to z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny. Wypowiedzi stojące w sprzeczności z regulaminem i/lub polskim prawem (np. ujawnianie informacji niejawnych wewnętrznych spraw Ekipy) oraz dobrymi obyczajami będą kasowane, a w stosunku do ich autorów zostaną wyciągnięte konsekwencje.

15. Oznaczenie tematu gwiazdką jest zarezerwowane dla ekipy forum, która w ten sposób wyróżnia zwycięskie utwory z organizowanych głosowań i konkursów.

IV. UMIESZCZANIE TREŚCI

1. Forum Magazynu Via Appia jest miejscem, w którym możesz podzielić się z innymi swoimi pracami i liczyć na szczerą krytykę.

a. Przed zamieszczeniem swojej twórczości UPEWNIJ SIĘ dokładnie, że nie zawiera żadnych błędów.

b. Staraj się umieszczać swoje prace w odpowiednich działach odpowiadających gatunkowi danego utworu.

c. Nie poganiaj innych użytkowników, żeby szybciej ocenili twoje prace – posiadają własne życie i nie zawsze mają czas, żeby pisać na Forum.

d. Jeśli umieszczasz na Forum swoją twórczość, musisz liczyć się z tym, że może ona nie przypaść komuś do gustu i zostać skrytykowana. Nie obrażaj się wtedy i nie zniechęcaj, po prostu pisz dalej i ucz się na błędach.

e. Nowe rozdziały wieloczęściowych opowiadań dodawaj w jednym temacie, jako nową odpowiedź; o aktualizacji możesz poinformować w temacie „Co nowego?”, podając link do opowiadania i precyzując, który rozdział został dodany. To samo tyczy się serii wierszy.

f. Bezpośrednia edycja swojego tekstu jest możliwa: dla użytkowników posiadających do 100 postów - 24 godziny, dla użytkowników posiadających 100-200 postów - tydzień oraz dla użytkowników posiadających więcej niż 200 postów - czas, w którym można dokonać edycji swojego tekstu jest nieograniczony.

g. Zamieszczając utwór na Forum zgadzasz się, że jego część lub całość może być wykorzystana przez redakcję darmowego kwartalnika kulturalnego „Via Appia”, redagowanego przez Ekipę Forum jak również, że tekst zostanie umieszczony na stronach partnerskich lub innych serwisach z okazaniem autorstwa. Opublikowany tak materiał będzie wykorzystany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych.

h. Umieszczać można jedynie sformatowany tekst w formie postów. Niedozwolone jest zamieszczanie linków do prac znajdujących się w innych serwisach, czy linków do dokumentów zewnętrznych (np. PDF).

2. Przed dodaniem komentarza do publikacji, powinieneś zapoznać się z jej pełną treścią.

3. Ocena utworu powinna być szczera i zawierać konstruktywną opinię składającą się z wymienionych mocnych i słabych stron ocenianej pracy oraz uzasadnienia. Wszelkie komentarze typu: „Fajne, podoba mi się” lub „Beznadziejne!” nie będą tolerowane.

4. Twórczość zamieszczona na Forum stanowi własność intelektualną autorów – wszelkie jej kopiowanie, przetwarzanie i publikacja w innym miejscu bez zgody autora jest łamaniem praw autorskich i może być ścigana przez prawo.V. PRAWA AUTORSKIE

1. Umieszczając tekst/wiersz/opowiadanie na Forum Via Appia oświadczasz, że jesteś jego autorem i posiadasz pełne, nielimitowane prawa autorskie (osobiste i/lub majątkowe) do niego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone żadnymi umowami.

2. Użytkownik umieszczając tekst na łamach Forum Magazynu Via Appia udziela tym samym serwisowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na rozpowszechnianie umieszczonych tekstów w serwisie oraz wykorzystania tekstów objętych licencją do celów promocyjnych serwisu jak również dla kwartalnika kulturalnego "Via Appia" tworzonego przez zespół redaktorski Via Appii. Jednak przed jakimkolwiek wykorzystaniem tekstu zostaniesz poproszony o wyrażenie na to zgody przez odpowiednią wiadomość (PW). Brak Twojej odpowiedzi w Ciągu 7 dni zostanie potraktowany jako zgoda.

3. Licencja ta jest udzielana na okres 5 lat z 3-miesięcznym okresem w przypadku jednostronnego wypowiedzenia. Po upływie tego czasu, umowa jest automatycznie przedłużana o kolejne 5 lat.

4. Mimo udostępnienia tekstu masz prawo nim nadal zarządzać. Obejmuje to również możliwość jego ukrycia/usunięcia z działów forum. W/W czynności wymagają kontaktu (PW) z Moderatorem który na twoją prośbę je wykona. Wyjątek stanowi przypadek, gdy udzielisz pozwolenia, by Twój tekst został użyty do promocji forum. Proszę jednak, byś z możliwości usunięcia/ukrycia wątków korzystał rozsądnie. Pamiętaj, że uczestnicy komentujący twój tekst również włożyli weń swoją pracę.

5. Udzielenie powyższej licencji w żaden sposób nie ogranicza praw autorskich Użytkownika, ani prawa do udzielania przez niego upoważnienia do wykorzystania tekstów/utworu innym podmiotom.

6. Udzielasz niewyłącznej licencji właścicielom i administracji Forum Via Appia na niekomercyjne wykorzystanie całości lub części swojego utworu poprzez zamieszczenie go na łamach Forum i/lub kwartalnika kulturalnego „Via Appia”. Licencji tej udzielasz na polach eksploatacji określonych artykułem 50 ust.3 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Zobowiązujesz się szanować i przestrzegać prawa autorskie innych Użytkowników serwisu.

8. Każdy wykryty przypadek opublikowania na Forum utworu, którego autorem nie jest osoba go umieszczająca lub publikacji takiej bez zgody autora, zaowocuje natychmiastowym i trwałym usunięciem osoby publikującej z listy użytkowników.VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Użytkownik używa serwisu na własne ryzyko.

2. Forum Magazynu Via Appia, jego twórcy, właściciele i wszelkie osoby zaangażowane w serwis nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użycia, bądź niemożliwości użycia serwisu http://www.via-appia.pl.

3. Użytkownik przejmuje wszelkie zobowiązania prawne i materialne wraz z kosztami procesów sądowych w przypadku, gdyby osoba trzecia wystąpiła z roszczeniami wobec Forum, a roszczenia te byłyby skutkiem czynności dokonanych w serwisie przez Użytkownika.

4. Forum Magazynu Via Appia nie ponosi również odpowiedzialności za:

a. Nieprawidłowe działanie serwisu powstałe z przyczyn niezależnych od Ekipy Forum, w tym na skutek działania użytkowników

b. Utratę treści zamieszczonych przez użytkowników tekstów i wynikające z tego tytułu szkodyVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Forum Via Appia rezerwuje sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Każda zmiana będzie odpowiednio odnotowana, a użytkownik będzie musiał ją zaakceptować, w celu dalszego korzystania z udostępnianych usług.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia z działania serwisu bądź jego części składowych, co podyktowane jest kwestiami technicznymi oraz natury organizacyjnej.

3. Via Appia może zawierać odnośniki do innych stron i treści, które nie należą do serwisu via-appia.pl. Forum Via Appia nie odpowiada za treści zawarte na tych stronach.

4. Użytkownik w sporze z Forum Via Appia lub Ekipą serwisu nie może powoływać się na brak znajomości treści niniejszego Regulaminu.

5. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Forum Via Appia i nie podlega odwołaniu.

6. Regulamin ten wchodzi w życie 7 dni od daty ogłoszenia i dalsze korzystanie z Forum wymaga jego akceptacji. W przypadku jej braku, prosimy o kontakt z administracją. Regulamin dotyczy również utworów, które zostały zamieszczone przed wprowadzeniem go w życie.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

Data ogłoszenia: 28-01-2012
Ostatnia aktualizacja: 15-02-2018
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości