I Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Per Poeticam"
#1
Nadszedł wreszcie czas, by sięgnąć do liryki. Z nieukrywaną przyjemnością ogłaszam rozpoczęcie
I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Per Poeticam"
którego tematem przewodnim będą słowa wypowiedziane przez Kartagińskiego dowódcę, Hannibala Barkasa:

"Aut viam inveniam aut faciam – Albo znajdę drogę, albo ją sobie utoruję"

Wiersze na ten temat należy przesyłać na adres: kontakt@via-appia.pl do 28.02. 2014 roku.
Finałowa dziesiątka zostanie ogłoszona 14.03.2014, natomiast ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 01.04.2014 roku.

Do wygrania nagrody książkowe oraz publikacja wyróżnionych prac w magazynie Via Appia.

Organizatorami konkursu są:
Forum Literackie Via Appia, Magazyn Kulturalno-Literacki Via Appia oraz Częstochowskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury, Literatury i Fantastyki "Salt Lake City"

Wszystkie informacje o nagrodach i jurorach już niebawem. Zapraszamy!

Regulamin Konkursu Poetyckiego „Per Poeticam”§ 1 Organizator i czas trwania Konkursu

1. Organizatorem I Edycji Konkursu Poetyckiego „Per Poeticam” (zwanego dalej “Konkursem”) są: Forum Literackie Via Appia, Magazyn Kulturalno-Literacki Via Appia oraz Częstochowskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury, Literatury i Fantastyki "Salt Lake City", zwani dalej „Organizatorem”. Stroną internetową Konkursu jest - http://www.https://www.via-appia.pl/forum/watek-12902-per-poeticam.pl, natomiast organizatora - http://www.via-appia.pl.

2. Terminy rozpoczęcia Konkursu są zamieszczone na stronie internetowej Konkursu.§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w odpowiednim terminie prześle poetycki tekst literacki własnego autorstwa (dalej zwany “Utworem”), spełniający warunki Konkursu na adres mailowy: kontakt@via-appia.pl

2. Wymagany format pliku z tekstem to: .doc, .docx, lub .pdf. Prosimy o nieużywanie polskich znaków w nazwach plików.

3. Uczestnikiem Konkursu nie może być członek organu zarządzającego Konkursem.

4. Każdy Autor może nadesłać tylko jeden utwór, który musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie może być obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworami konkursowymi nie mogą być teksty, które w całości były publikowane w którymkolwiek z mediów lub biorą udział w innych konkursach.

5. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na upowszechnianie tekstu konkursowego w przypadku jego zwycięstwa lub wyróżnienia w Konkursie.

6. Wraz z Utworem konkursowym należy przesłać dane kontaktowe autora konkursowego tekstu – imię i nazwisko, adres oraz e-mail, za pomocą których Organizator będzie kontaktował się z Uczestnikiem. Prace nadesłane bez w/w danych nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy. Dane kontaktowe należy umieścić w osobnym pliku wraz z tytułem Utworu. Pliki z tekstami konkursowymi muszą być wolne od wszelkich danych personalnych autora pracy.

7. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje dyskwalifikację pracy na każdym jego etapie. W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów niniejszego regulaminu po zakończeniu Konkursu, uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.§ 3 Cel Konkursu i tematyka prac

1. Celem Konkursu jest promowanie utalentowanych polskich debiutantów oraz propagowanie idei czytelnictwa poprzez publikację wyróżnionych tekstów konkursowych w kwartalniku literackim Via Appia , na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz stronach partnerskich.

2. Temat konkursu został ustalony i jest dostępny w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Konkursu.

3. Tematyka prac musi dotyczyć szeroko pojętej interpretacji tematu Konkursu.

4. Tekst literacki, dopuszczony do udziału w Konkursie, musi mieć formę wiersza.§ 4 Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać w odpowiednim terminie (określonym na stronie internetowej Konkursu) wiersz na adres mailowy: kontakt@via-appia.pl

2. Nie ma ograniczeń co do objętości tekstowej wiersza.

3. Nadesłane wiersze nie będą odsyłane do autorów z jakimkolwiek komentarzem czy oceną poszczególnych jurorów.

4. W Konkursie wezmą udział tylko wiersze napisane w języku polskim.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora Konkursu (http://www.via-appia.pl) oraz na stronie Konkursu (https://www.via-appia.pl/forum/watek-12902-per-poeticam)

6. W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla zwycięzców. Nagrody zostaną ogłoszone w odpowiednim miejscu na stronie Konkursu.

7. Nagrody, przewidziane w ust. 6, zostaną przyznane w przypadku wyróżnienia wystarczającej ilości tekstów o odpowiednim poziomie literackim.

8. Jury zastrzega sobie prawo do pełnej dowolności w zakresie przyznawania nagród.

9. Organizatorzy nie zapewniają pisemnych ani ustnych recenzji prac, które nie zostały nagrodzone w Konkursie.

10. Organizator Konkursu ma prawo do korekty treści zwycięskich tekstów w celu ich późniejszej publikacji w kwartalniku kulturalnym Via Appia.

11. Po zakończeniu konkursu wszystkie teksty konkursowe zostają usunięte z zebranej bazy danych.§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Decyzja Jury w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ze strony Autorów.§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora (http://www.via-appia.pl)

2. Kontakt elektroniczny możliwy jest na następujący e-mail: kontakt@via-appia.pl

3. Przesyłając wiersz na Konkurs, Uczestnik potwierdza, iż wyraża zgodę na przestrzeganie zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

4. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo do wglądu i modyfikowania ich.

5. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Marks BorderPrincess napisał(a):Kto tam był sędzią, bo czegoś nie czaje. Skoro Laik zaledwie kopnął w udo, a Andrzej trafił z pięści w twarz, to czemu Laik wygrał turniej?

Odpowiedz
#2
Chyba jest jakiś błąd w linku umieszczonego na facebooku do strony konkursu. Gdy klikam w niego pojawia się komunikat: nie znaleziono strony. Znajoma która chciała wziąć udział potwierdziła, że jej dzieje się to samo...
[Obrazek: Piecz2.jpg]
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości