GEEKOSCRIPTA kunkurs literacki
#1
Słuchajcie, słuchajcie!
Via Appia we współpracy z firmą Cenega S. A., ogłasza konkurs na opowiadanie w świecie gry Royal Quest! Do wygrania nagrody rzeczowe oraz wieczna chwała Wink Wszystkie informacje dotyczące gry, jej uniwersum oraz stylistyki znajdziecie na stronie http://royalquest.pl/
Poniżej garść informacji ze strony producenta:
Wydarzenia gry MMORPG Royal Quest rozgrywają się w wyjątkowym świecie zwanym Aurą, w którym magia nieustannie przeplata się z technologią i alchemią.
Aurze grozi niebezpieczeństwo w postaci czarnych alchemików usiłujących zdobyć niezwykle rzadko występujący i szalenie cenny minerał znany pod nazwą „elenium“, który cechuje się unikalnymi właściwościami. Aby przeciwstawić się wrogom, król poszukuje bohaterskich śmiałków zdolnych do definitywnego przegnania najeźdźców. Jako nagrodę władca oferuje bohaterom tytuły i zamki wraz z przyległymi dobrami!
Każdy, kto chce zostać lordem i otrzymać w swoje władanie zamek, zostanie poddany licznym i wymagającym próbom. Graczom przyjdzie się zmierzyć z mieszkańcami mrocznych lasów i bezkresnych pustkowi, podziemnymi stworzeniami i morskimi potworami, błotnymi kreaturami, geometrami, orkami, żywiołakami i licznymi hordami nieumarłych.
Konkurs obejmuje trzy kategorie scenariuszy opowiadania:
1. Opowieść z historii Elenii, epizod z dziejów naszej magicznej krainy, MUSI opierać się na historii opowiedzianej w grze i być z nią zgodny
2. Wizja przyszłości Elenii - co czeka świat Aury, gdy król Roland wypowie wojnę Homunkulom?
3. Dzień z życia bohatera – jego potyczki z przeciwnościami, plany, sojusznicy i przeciwnicy, wszystko, co tylko przyjdzie Wam do głowy!

Zapraszamy do odwiedzenia strony gry, aby bliżej zapoznać się z bestiariuszem i historią!

Tematem przewodnim konkursu jest fraza: Jeśli zginę w walce, która musi zostać zawarta w nadesłanym opowiadaniu.

Niezależnie od wybranej kategorii, wszystkie zgłoszenia będą oceniane w jednej puli (co oznacza, że np. wszystkie zwycięskie miejsca mogą być z jednej kategorii). Zachęcamy do zapoznania się ze światem i samą grą, która jest zupełnie darmowa (szczegóły na http://royalquest.pl/). Prace konkursowe można nadsyłać do dnia 31 sierpnia 2014r. Spośród nadesłanych prac wyłonimy finałową dziesiątkę (15 września), a już 01.10 będziecie mogli poznać zwycięzców! Dla wszystkich finalistów mamy dobrą wiadomość: Wasze opowiadania ukażą się w zebranej w ebooku antologii, natomiast trzy najlepsze opowiadania zostaną opublikowane w październikowym numerze Via Appii.
Już niebawem zaprezentujemy jurorów oraz nagrody, tymczasem pióra w dłoń i do tworzenia niezwykłych steampunkowych opowiadań marsz!

Regulamin:
§ 1 Organizator i czas trwania Konkursu
1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Geeko Scripta (zwanego dalej “Konkursem”) jest Częstochowskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury, Literatury i Fantastyki „Salt Lake City”, magazyn kulturalno literacki Via Appia oraz firma Cenega S.A. zwane dalej „Organizatorem”. Stroną internetową Konkursu oraz Organizatora jest http://www.via-appia.pl.
2. Terminy rozpoczęcia Konkursu są zamieszczone na stronie internetowej Konkursu. 
§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w odpowiednim terminie prześle prozatorski tekst literacki własnego autorstwa (dalej zwany “Opowiadaniem”), spełniający warunki Konkursu, na adres kontakt@via-appia.pl
2. Wymagany format pliku z tekstem to: .doc, .docx , lub .pdf. Prosimy o nieużywanie polskich znaków w nazwach plików.
3. Uczestnikiem Konkursu nie może być członek organu zarządzającego Konkursem.
4. Każdy Autor może nadesłać tylko jeden utwór, który musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie może być obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworami konkursowymi nie mogą być teksty, które w całości były publikowane w którymkolwiek z mediów lub biorą udział w innych konkursach.
5. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na upowszechnianie tekstu konkursowego w przypadku jego zwycięstwa lub wyróżnienia w Konkursie. 
6. Wraz z Opowiadaniem konkursowym należy przesłać dane kontaktowe autora konkursowego tekstu – imię i nazwisko, adres oraz e-mail, za pomocą których Organizator będzie kontaktował się z Uczestnikiem. Prace nadesłane bez w/w danych nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy. Dane kontaktowe należy wprowadzać do formularza na stronie Konkursu. Pliki z tekstami konkursowymi muszą być wolne od wszelkich danych personalnych autora pracy.
7. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje dyskwalifikację pracy na każdym jego etapie. W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów niniejszego regulaminu po zakończeniu Konkursu, uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.
§ 3 Cel Konkursu i tematyka prac
1. Celem Konkursu jest promowanie utalentowanych polskich debiutantów oraz propagowanie idei czytelnictwa poprzez publikację wyróżnionych tekstów konkursowych w kwartalniku literackim Via Appia , na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz stronach partnerskich.
2. Temat konkursu został ustalony i jest dostępny w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Konkursu.
3. Tematyka prac musi dotyczyć szeroko pojętej interpretacji tematu Konkursu.
4. Tekst literacki, dopuszczony do udziału w Konkursie, musi mieć formę opowiadania.
§ 4 Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać w odpowiednim terminie (określonym na stronie internetowej Konkursu) tekst mający formę opowiadania w postaci elektronicznej na adres kontakt@via-appia.pl.
2. Objętość tekstu nie może przekraczać ok. 22 stron maszynopisu (1800 znaków na stronie czcionką rozmiaru 12 przy podwójnej interlinii - maksymalnie 40 tysięcy znaków). Dopuszczalna tolerancja przekroczenia tej wartości – 5%. (Spacje są zaliczane jako znaki).
3. Nadesłane opowiadania nie będą odsyłane do autorów z jakimkolwiek komentarzem czy oceną poszczególnych jurorów.
4. W Konkursie wezmą udział tylko opowiadania napisane w języku polskim.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora Konkursu (http://www.via-appia.pl) oraz na stronie Konkursu
6. W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla zwycięzców. Nagrody zostaną ogłoszone w odpowiednim miejscu na stronie Konkursu.
7. Nagrody, przewidziane w ust. 6, zostaną przyznane w przypadku wyróżnienia wystarczającej ilości tekstów o odpowiednim poziomie literackim.
8. Jury zastrzega sobie prawo do pełnej dowolności w zakresie przyznawania nagród.
9. Organizatorzy nie zapewniają pisemnych ani ustnych recenzji  prac, które nie zostały nagrodzone w Konkursie.
10. Organizator Konkursu ma prawo do korekty treści zwycięskich tekstów w celu ich późniejszej publikacji w kwartalniku kulturalnym Via Appia.
11. Po zakończeniu konkursu wszystkie teksty konkursowe zostają usunięte z zebranej bazy danych.
§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Decyzja Jury w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ze strony Autorów.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora (http://www.via-appia.pl) oraz na stronie internetowej Konkursu.
2. Kontakt elektroniczny możliwy jest na następujący e-mail: kontakt@via-appia.pl
3. Przesyłając opowiadanie na Konkurs , Uczestnik potwierdza, iż wyraża zgodę na przestrzeganie zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
4. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo do wglądu i modyfikowania ich.
5. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Marks BorderPrincess napisał(a):Kto tam był sędzią, bo czegoś nie czaje. Skoro Laik zaledwie kopnął w udo, a Andrzej trafił z pięści w twarz, to czemu Laik wygrał turniej?

Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości