Ogłoszenie: Prawa autorskie
UWAGA!

W związku z powszechną ostatnio falą plagiatów oraz kradzieży utworów (której ofiarami stali się także nasi użytkownicy), proszę o zapoznanie się z poniższą treścią.

1. Umieszczając tekst/wiersz/opowiadanie na forum Inkaustus.pl oświadczasz, że jesteś jego autorem i posiadasz pełne prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do niego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)*.

2. Publikacja jest jednoznaczna z udzieleniem niewyłącznego prawa właścicielom i Administracji forum Inkaustus.pl na niekomercyjne wykorzystanie całości lub części publikowanego utworu na łamach tegoż forum i/lub w innych publikacjach elektornicznych związanych bezpośrednio z forum (gazetka „Via Appia”).

3. Publikujesz utwory na własną odpowiedzialność. Ani Administracja, ani właściciele forum Inkaustus.pl ani jego współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczane na forum i/lub w gazetce treści oraz nie mogą być w jakikolwiek sposób pociągnięci do odpowiedzialności prawnej i/lub finasowej wynikającej z treści i/lub faktu publikacji jakiegokolwiek tekstu, w tym także za przypadki kradzieży praw autorskich przez osoby trzecie. Jednocześnie Administracja forum informuje, że będzie reagować na każdy wykryty lub zgłoszony przypadek kradzieży i umieszczania utworów należących do użytkowników serwisu Inkaustus.pl na innych witrynach, poprzez interwencję u administratora/właściciela takiego serwisu.**

4. Każdy wykryty przypadek opublikowania na forum Inkaustus.pl utworu, którego autorem nie jest osoba go umieszczająca lub publikacji takiej bez zgody autora*** zaowocuje natychmiastowym i trwałym usunięciem osoby publikującej z listy użytkowników.**

Dalsze korzystanie z serwisu Inkaustus.pl oznacza, że przeczytałeś/aś powyższe warunki i akceptujesz je.

*Pełna treść ustawy: http://pl.wikisource.org/wiki/Prawo_autorskie_(ustawa)
**W skrajnych przypadkach łamania praw autorskich przez użytkownika lub osobę trzecią, Administracja oraz właściciele forum Inkaustus.pl, zastrzegają sobie możliwość powiadomienia o zaistniałym fakcie odpowiednich władz.
***Dopuszczone warunkowo, po wcześniejszej konsultacji z Administracją forum Inkaustus.pl