Ogłoszenie: Ocenianie
Na forum Via Appia funkcjonuje system oceny utworów, oparty na następujących zasadach:

Na początek kilka słów o systemie gwiazdkowego oceniania
Każdy mający uprawnienia (administrator, krytyk, moderator) może nadać utworowi od 1 do 5 gwiazdek, odzwierciedlając tym samym jego ocenę pod względem formy i treści. Gdy utwór oceni jedna osoba, przy utworze będzie widniała nadana przez niego liczba gwiazdek. Gdy swoją ocenę doda druga osoba, system uśredni wynik i wyświetli odpowiednią liczbę gwiazdek (np. średnia z dwóch ocen 2 i 5 to 3,5, które system zaokrągli i wyświetli jako 4 gwiazdki). Tak więc wynik ukazuję średnią ze wszystkich dokonanych ocen. Stąd też liczba gwiazdek przy danym może ulegać zmianie w miarę dodawania kolejnych ocen.

Skala ocen
- brak gwiazdek - nie ocenione; nikt z osób uprawnionych nie dokonał jeszcze oceny
- jedna gwiazdka - tekst odbierany jako słaby, zarówno pod względem tematyki jak i warsztatu
- dwie gwiazdki - tekst słabszy, posiadający warsztatowe braki lub dość dobrze zrealizowany ale o nieoryginalnej tematyce
- trzy gwiazdki - utwór poprawny, wymagający jednak jeszcze pracy
- cztery gwiazdki - utwór naprawdę dobry zarówno pod względem formy jak i treści, może wymagać kosmetycznych poprawek
- pięć gwiazdek - utwór ze wszech miar idealny w formie i w treści (choć nawet w bardzo dobrym utworze mogą zdarzyć się literówki)

Przesłanki towarzyszące ocenianiu
Krytycy są autonomiczni w swoich ocenach - oceniają według własnego poczucia estetyki, gustu, artyzmu etc. Stąd oceny różnych osób, mogą się różnić.
Średnia więc jest wypadkową różnych oglądów, ale zawsze dokonywanych w zgodzie z własnym "ja" bez zawyżania czy zaniżania własnej oceny.
Dobrym obyczajem jest, by osoba przyznająca gwiazdki wprost o tym napisała w komentarzu uzasadniającym notę.
Krytyk to funkcja społeczna, dlatego nie ma obowiązku dokonania oceny każdego utworu jaki pojawia się na forum. Czyni to w takim zakresie, na jaki w danej chwili pozwalają czas i możliwości.

Oceny mają charakter poglądowy, wartościują utwory, nigdy ich autorów!
Ich celem jest wyróżnienie i docenienie utworów naprawdę dobrych.
Komentarze dołączone do oceny mają także pomagać w rozwoju artystycznym każdego użytkownika.